Hösilage

Vi säljer analyserade småbalar höslage   ca.30-40 kg.


Även halm i småbal finns.